Projektmenedzsment

Tervezés

A tervezés fázisában még lehetséges „papíron” területet, költséget, berendezéseket, bútorokat optimalizálni (és ezzel munkafolyamatokat is hatékonyabbá tenni). Projektmenedzsereink már ebben a fázisban is segítik a projektet, így biztosítva, hogy a megrendelői igények maximálisan érvényesüljenek a tervezett kialakításban.

Kivitelezés szervezése, versenyeztetés

A bérlői igényeknek megfelelő kialakításokat és átalakításokat számos esetben a bérbeadó vagy annak kivitelezője végzi. Mivel e munkálatok

költsége részben vagy egészben a bérleti szerződésben rögzített kiépítési keretösszeg terhére kerülnek elszámolásra, kiemelten fontos ezen keret felhasználásának, így a bérbeadó kivitelezője által készített árajánlatnak, valamint az ajánlat műszaki tartalmának ellenőrzése.
Amennyiben szükséges, versenyeztetjük, javíttatjuk az ajánlatot, hogy az kizárólag a szükséges elemeket tartalmazza, a megfelelő műszaki tartalommal, mennyiséggel és versenyképes piaci áron. Azon kiépítési, átalakítási, szerelési, bútorozási munkákat, melyeket a bérlő saját maga választ ki és rendel meg, szintén ellenőrizzük, koordináljuk és szinkronban tartjuk a bérbeadói kivitelezői oldal által végzett munkákkal.

Műszaki felügyelet, kivitelezés ellenőrzése

A kivitelezési munkálatok tervezési koordinációjával kezdünk, a kivitelezői projektterveket ellenőrizzük, jóváhagyjuk. A kivitelezés során rendszeres, helyszíni szakértői bejárásokkal, ellenőrzésekkel biztosítjuk a munkálatok teljesítését. Folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a munkálatok előrehaladásáról, az esetleges kivitelezési kockázatokról, valamint javaslatokat teszünk azok szükséges korrekciójára. Nyomon követjük és felügyeljük az építkezés, a kiépítés, az elektromos és gépészeti szerelés, bútorozás minden egyes folyamatát. Koordináljuk az összes beszállítót annak érdekében, hogy minden a terv szerint, hiánytalanul kerüljön kialakításra és beüzemelésre. Minden folyamatot költség-, idő- és minőségi szempontok alapján ellenőrzünk, mintha a saját beruházásunkat menedzselnénk.

Átadás-átvétel lebonyolítása

A kivitelezési munkálatok végén minden munkát személyesen ellenőrzünk és javaslunk elfogadásra vagy hiánypótlásra, korrekcióra. Az átadást-átvételt projektmenedzsereink személyesen felügyelik, az esetleges hiánylisták, javítandó tételek lekövetése, korrigálása is a mi feladatunk.

Költöztetés
Irodák és raktárépületek minden piaci szegmensnek! Találja meg nálunk a legmegfelelőbbet!